O firmie

Nasze biuro rachunkowe współpracuje z małymi i średnimi przedsiębiorstwami o różnej formie prawnej, z organizacjami pozarządowymi i z osobami fizycznymi, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Mamy bogate doświadczenie w branży rachunkowej oraz na bieżąco obserwujemy zmiany zachodzące w Ustawie o Rachunkowości i w prawie podatkowym. Sporządzamy deklaracje podatkowe, sprawozdania finansowe i statystyczne. Prowadzimy podatkowe księgi przychodów i rozchodów, kartę podatkową, księgi handlowe, ewidencję środków trwałych i wyposażenia, ewidencję podatkową oraz ewidencję zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Oferujemy obsługę kadrowo- płacową oraz pomagamy w zakładaniu działalności gospodarczej. Reprezentujemy godnie Państwa interesy przed urzędami oraz wspieramy na każdym etapie prowadzonej działalności. Zapraszamy.